1 tydzień - 52 tygodnie z sentencjami łacińskimi

 Audentes fortuna iuvat

(Śmiałym szczęście sprzyja)


Komentarze

Instagram

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...