40 tydzień - 52 tygodnie z sentencjami łacińskimi

'Neglegentia culpa est'*

(Niedbalstwo jest winą)

*Sentencje łacińskie, wybór i oprac. Jerzy Syjud

polskie zamki olsztyn


Komentarze

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Obserwuj mnie na Instagramie